Blog Image

Blauw bloed anekdotes

Verhalen, anekdotes, herinneringen

Ooggetuigenverslagen vanuit de Postbank. Belevenissen van klanten. U leest het hier allemaal.


Terug naar hoofdmenu.


Uw eigen anekdote hier? Kies in het hoofdmenu voor 'Giroblauw past bij jou' voor meer informatie.

M-bankieren

Het merk Postbank Posted on 01 Oct, 2010 10:49

2001 – De Postbank zet zwaar in op de electronische kanalen. De Postbank kent natuurlijk al Girotel, Postbank Online, de postkantoren en de ´gewone´ telefonische en papieren dienstverlening.
Maar de (mobiele) telefoon komt eraan, en die trein wil de Postbank niet missen.
Sterker nog, het is mede door de gigantische Postbank-zomeractie waarbij samen met Siemens en Telfort gratis mobieltjes worden uitgereikt, dat het mobieltje snel in Nederland inburgert.
Maar wat minder snel lukt, is het bankieren met datzelfde mobieltje. Het zogenaamde m-bankieren.

Het is de vraag of er niet sprake is van teveel aanbod om te bankieren via je mobieltje.
Want mobiel of niet, met elke telefoon kun je natuurlijk gewoon gebruik maken van de Girofoon. Gebaseerd op een oude techniek, maar de kinderziektes zijn er al lang uit. En alle functies zitten achter (een soms wat lang) menu: Sparen, Beleggingsfondsen, Doorlopend krediet, Betalen en nog wat diverse functies.

De grootste stroom verkeer – vragen naar het saldo – kunnen nog op een derde manier per mobiele telefoon worden afgehandeld: SMS Saldo. Niet meer gratis, want elke aanvraag kost zo’n 20 eurocent.

Ondanks al deze aangeboden manieren, en ondanks alle pogingen van andere banken, zoals de Rabo, is het bankieren met een mobieltje nooit echt aangeslagen.

Maar wat niet is, komt misschien nog wel. Half september 2010 kondigde de ING namens een consortium van grote retailbanken en telecomaanbieders dat ze nu met zijn allen, samen met Europese partners, een mobiel bankieren systeem gingen opzetten.

Wordt dus vervolgd.Ook ‘Pinpas’ was Postbank-vondst

Het merk Postbank Posted on 24 Sep, 2010 14:44

Begrippen als ‘thuisbankieren’, ‘giropas’, ‘giromaat’, ‘girobetaalkaart’ en ‘giroblauw’ hebben de weg naar het woordenboek gevonden, nadat ze door de Postbank waren geintroduceerd.

Van het woord ‘pinpas’ is lang gedacht dat het door algemeen gebruik was gevormd. Recent schreef de bedenker van het woord, Douwe Brongers, in het tijdschrift Onze Taal, dat het woord binnen de toenmalige Postgiro is ontstaan tijdens een vergadering over de nieuwe beveiligde pas.
De klanten kregen vanaf 1987 een nieuwe pas die extra beveiligd was door middel van de een magneetstrip aan de achterzijde. Met miljoenen klanten was het voor de Postgiro niet mogelijk om iedereen op hetzelfde moment van een nieuwe pas te voorzien. Gedurende enkele jaren waren er twee passen in omloop.
Om te zorgen dat een loketbediende van het postkantoor wist dat de klant de beschikking had over een nieuwe pas, en zich dus bij het verzilveren van een girobetaalkaart of kascheque niet alleen moest legitimeren met een handtekening maar óók met het intoetsen van een PIN-code, werd er op elke girobetaalkaart een speciale code geprint (samen met de naam en rekeninggegevens).

Zie ook de blog: Dubbele controle bij nieuwe giropassen

Tijdens een vergadering waarbij er gezocht werd naar een geschikte code, opperde Brongers de alliteratie PINPAS.
Opnieuw werd de Nederlandse taal verrijkt met een Postgiro / Postbank-woord.

Noot: Dit is een originele Girobetaalkaart uit 1989 die vervalst is. Achter de naam is een nummer getoetst om de naam op een adres te laten lijken. het lettertype is afwijkend.
Onder het adres is een nieuwe naam getypt, ook in een afwijkend lettertype.Giropas met “telex”-gaten

Het merk Postbank Posted on 16 Aug, 2010 12:14

Piet Boers wees me op een artikeltje over een voorloper van de pas met magneetstrip: een pasje met ponsgaten.

Het postkantoor in Alphen aan de julianastraat was een van de eerste plekken waar je geld uit een automaat kon halen met een pasje.

Het pasje met ponsgaten is nooit landelijk ingevoerd. Het bleef bij deze proef.

De Alphenaar die deze pas nog heeft, geeft als mogelijke verklaring voor het woord pinpas, de pinnetjes die bij deze kaart werden gebruikt om de gaten af te tasten. (naast de meer gebruikelijke verklaring van Personal Identification Number).

Foto’s: Henk Langerak, Alphen

We zijn nog op zoek naar meer informatie over deze oude pas. Binnenkort wellicht meer.Oude pas

Het merk Postbank Posted on 13 Aug, 2010 13:06

De eerste giropas van de PCGD in het huidige formaat.

De naam en het rekeningnummer werden ge-embosseerd (voelbaar in de kaart gestanst) zoals de huidige creditcards nog steeds hebben.

Ook het zogenaamde ‘pc’ teken
is in de embossering geplaatst. Dit teken was speciaal voor de PCGD ontworpen om het namaken
van passen te bemoeilijken. Je kon wel een plastic card in een standaard
machine embosseren met de letters en cijfers maar het ‘pc’ teken was niet te
aan te schaffen voor een ‘gewone klant. Dat werd alleen aan de PCGD geleverd.

Het aardige van de achterkant is het woord ‘giromaat’.
Dat toen nog niet bestaande woord speelde in op twee gevoelens

  • * Enerzijds
    op het woord ‘maatje’ in de betekenis van vriend
  • * Anderzijds
    op het woord automaat.

Later is het woord giromaat zo ingeburgerd dat het in van
Dale kwam te staan. Dat zie ik met ‘ING Geldautomaat’ nog niet gebeuren.

Met dank aan A.J. ReijersDe oudste Postgiro-pas

Het merk Postbank Posted on 04 Aug, 2010 20:00

Dit pasje stamt nog uit de dagen dat de PCGD de
girobetaalkaarten ontwikkeld had als tegenwicht voor de betaalcheque van de
banken. De pas heeft geen magneetstrip en meet 105 mm bij 73 mm. Dat is wat
groter dan de latere plasticpasjes die de internationale standaard maat hadden.
Het formulier was voorzien van irisdruk, dat toen als heel lastig na te maken
gold. Het gepersonaliseerde formulier werd door de klant getekend waarna het
geheel werd uitgestansd en geseald in hard plastic. Dit werd gedaan door de
Staatdrukkerij.

Met dank aan A.J. Reijers!Kubistisch Logo

Het merk Postbank Posted on 25 Jun, 2010 12:52

In 1981, in het honderdste jaar van de Rijkspostspaarbank, hebben de toen samen optrekkende Postgiro en Rijkspostspaarbank gedurende een korte tijd een bijzonder modern logo gevoerd.
Gebaseerd op de zittende leeuw van de RPS.

Omdat er toen nog minder van logo’s gebruik werd gemaakt, is dit logo iets minder bekend geworden. Daarom hier, als aandenken, een foto.Op vakantie

Het merk Postbank Posted on 18 Nov, 2009 13:11

De girobetaalkaart heeft het reizen naar het buitenland stevig ondersteund.
De Postbank herinnerde dan ook telkens al haar klanten aan een komend reisje naar het buitenland:

De herinneringen waren regelmatig ‘vermomd’ als dienstmededelingen. Bijvoorbeeld over het opnamebedrag.

En zoals te verwachten was van een (toen nog) overheidsbedrijf: de veiligheid ging boven alles:Dakpannen

Het merk Postbank Posted on 12 Nov, 2009 12:32

In de bijdrage hieronder ziet u de rentepercntages van jaren geleden. Dat waren nog eens tijden.
Enkele jaren geleden waren de rentepercentages een stuk laag, maar niet zo laag als de Postbank op de Leeuwrekening gaf.

Gelukkig heeft de ING recent aangekondigd niet langer de klanten te lokken met nieuwe spaarvormen met hoge rentes en ondertussen steeds een beetje rente af te snoepen van de niet-oplettende bestaande klanten (het roemruchte dakpannen-systeem).
Niet alleen een stap die het vertrouwen in de bank op termijn weer wat kan herstellen, maar ook een verstandige zet omdat veel klanten die merkten dat ze jarenlang een rente hadden ontvangen die flink onder de inflatie lag, reageerden met een eenvoudige stap:Direct bankieren

Het merk Postbank Posted on 11 Nov, 2009 15:39

Met internet is het vanzelfsprekend, en hebben alle banken een directe verbindign met hun klanten, maar de Postgiro is toch echt de uitvinder van het spammen.
Bij elke afschrift (en vroeger kreeg je die bij elke mutatie van je rekening) wist de bank wel een melding te bedenken.
Hele gewone, meer een mededeling:


Maar minstens zo vaak waren het regelrechte reclames. Zoals de oproep om de nieuwe blauwgeldgids op te gaan halen (hoe verhoog ik de aanloop bij de postkantoren?)


Binnenkort hier nog wat voorbeelden.
Maar deze aflevering sluit ik af met nostalgie: dat waren nog eens rentepercentages!Een uitkomst voor iedereen (1965)

Het merk Postbank Posted on 22 Jul, 2009 19:09

Ongetwijfeld zult u wel eens hebben gehoord
van de giro. Misschien heeft u daarmee al wel te maken gehad doordat u geld
heeft gestort op een postkantoor of een cheque heeft geïncasseerd. Als u een
rekening bij de Postcheque- en Girodienst heeft, dan kunt u betalen of geld in
ontvangst nemen zonder dat er contanten aan te pas komen. Heeft u zich wel eens
afgevraagd of de giro iets voor ù is? Eén miljoen Nederlanders zullen uw vraag
beantwoorden met: “Nou en of!” Zij zullen u vertellen, wat een plezier zij van
hun eigen girorekening hebben. Hoe eenvoudig het is. Hoe veilig. Hoe accuraat.
Hoe voordelig. En vooral . . . hoe gemakkelijk! Want gemakkelijk is het, zo’n
girorekening, die bij een girokantoor wordt aangehouden. Voor zaken en
bedrijven is deze zelfs onmisbaar. Maar ook vele honderdduizenden gewone
particulieren, die reeds een girorekening hebben, willen hem niet meer kwijt.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965Een Pennestreek (1965)

Het merk Postbank Posted on 22 Jul, 2009 19:08

U, die waarschijnlijk nog geen girorekening
heeft, spreekt van “gaan betalen”. U moet telkens ergens geld gaan brengen, al
was het maar naar het postkantoor. Kwitanties, postwissels, stortingskaarten,
geld tellen, in de rij staan, wisselgeld tellen, het komt u allemaal even
bekend voor. Ook de incasseerder, die soms op de meest ongelegen ogenblikken
aanbelt, is voor u een vertrouwde, maar daarom nog niet altijd welkome
verschijning. Houders van een girorekening zijn al dit ongerief echter allang
vergeten. Als zijn betalingen verrichten, zitten zij thuis in een gemakkelijke
stoel. Zij kiezen een rustig moment, vullen een paar girokaarten in en . . .
dat is alles.

Het is zo eenvoudig

Als u een girorekening aanvraagt bij een
postkantoor, krijgt u na enkele dagen van het girokantoor twee boekjes met elk
50 girokaarten. Op elke kaart staan uw naam en adres afgedrukt. Als u iemand
betalen wilt, vult u op zo’n girokaart gewoon het bedrag in. Vervolgens zet u
er zijn naam, zijn woonplaats en het nummer van zijn girorekening onder. En
daaronder uw handtekening. U sluit deze kaart, eventueel met nog andere, in een
speciale giro-enveloppe en werpt deze – zonder postzegel – in de brievenbus.
Voor de rest zorgt de Girodienst. Natuurlijk moet u voldoende geld op uw rekening
hebben. De bedragen, die u gireert, worden van uw tegoed afgetrokken. Van het
girokantoor krijgt u een afrekening waaruit blijkt aan wie u heeft betaald en
hoe hoog uw tegoed nu is. De betaalde bedragen worden bij het tegoed van
degenen aan wie u gireert, opgeteld. Deze krijgen van de Girodienst bericht,
dat u hun betaald heeft.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965Contant geld (1965)

Het merk Postbank Posted on 22 Jul, 2009 19:04

Maar, zo zult u zeggen, ik kan toch niet alles
gireren. Inderdaad! U zult steeds contant geld nodig hebben om boodschappen te
doen en de tram, de trein en andere voorkomende kosten te betalen. Dat contante
geld kunt u zich op twee manieren verschaffen. Hebt u direct contant geld
nodig, dan kunt u, zonder enige kosten, gebruik maken van de zgn. kascheque,
die particulieren kunnen krijgen wanneer zij een jaar rekeninghouder zijn. Met
deze kascheque en een legitimatiebewijs kunt u bij één der ruim 2.000 postkantoren
en post-agentschappen in Nederland direct ieder bedrag tot f 500,- conant
opnemen. U dient het bedrag natuurlijk wél op uw girorekening te hebben staan.
Desgewenst kunt U twee kascheques aanvragen. U kunt ook voor uzelf een
postcheque uitschrijven waarvoor een girokaart kan worden gebruikt. Dan wordt
het gewenste geld van uw girorekening afgetrokken en op het postkantoor aan u
uitbetaald. Dit duurt enige dagen, zodat het raadzaam is de kaart bijtijds in
te zenden.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965Mensen langs de weg (1965)

Het merk Postbank Posted on 22 Jul, 2009 19:02

U ziet dat de Girodienst u een aantal nuttige
mogelijkheden heeft te bieden.

Voor mensen die in een buitendienst zitten en
die voor hun werk veel door het land moeten reizen, zijn deze mogelijkheden
dubbel plezierig. Vertegenwoordigers, inkopers, opzichters, uitvoerders en vele
anderen, wier eigenlijke taak meestal ver van het kantoor van hun werkgever
verwijderd ligt, kennen het grote ongerief, als de maandelijkse uitbetaling van
hun salaris hen noodzaakt, daarvoor speciaal naar hun werkgever terug te reizen.

Wat doen deze mensen? Zij nemen een
girorekening, laten daarop voortaan hun salaris overschrijven en laten daarvan
hun betalingen automatisch verrichten.

Onbekommerd reizen zij verder door het lans,
hun geldzaken alsdus geregeld wetend.

En komt de nood plotseling aan de man, dan
stappen zij met hun kascheque een postkantoor binnen en beschikken enige
minuten later over contanten.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965Wat kost de giro (1965)

Het merk Postbank Posted on 22 Jul, 2009 18:55

Wat kost het gireren u? Heel weinig! Een
girokaart kost u 2 cent. Een giro-enveloppe, waarin u een of meer girokaarten
ongefrankeerd kunt versturen, kost u slechts 1 cent. Verder is behalve het
betalen per cheque practisch alles gratis, ook storten op eigen rekening.

En wat bespaart het gireren u? Tijd, geld en
moeite. De tijd, die u onderweg bent om te gààn betalen. Het geld voor de
frankeerzegels, het recht voor postwissels en stortingskaarten. En de moeite om
telkens op het postkantoor in de rij te staan, om incasseerders aan uw deur te
woord te staan, ja zelfs om uw naam en adres te schrijven, want die staan al op
uw girokaart gedrukt!

. . .

Wanneer u een girorekening wilt openen, kunt u
bij elk postkantoor een aanvraagformulier krijgen. Uw boekjes met girokaarten
worden u, samen met een volledige handleiding, toegezonden. Spoedig daarna zult
u tot de vele Nederlanders behoren, die op de vraag, of een girorekening wel
wat is voor een particulier, spontaan het antwoord geven: “Nou en of!”

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965
Zo sterk is het Postbank (beeld)merk

Het merk Postbank Posted on 15 Jul, 2009 23:58

Eind jaren negentig werd er bij de afdeling
Communicatie druk nagedacht over een nieuw beeldmerk en nieuwe huisstijl voor
Postbank. De liggende blauwe leeuw had al sinds het ontstaan van de Postbank
trouwe dienst gedaan. Maar nu was er behoefte aan een nieuw beeldmerk om
de ambities van de bank op het gebied van de ‘zwaardere’ producten te
ondersteunen. De afdeling Communicatie had daarom opdracht gegeven aan een
reclamebureau om ontwerpen aan te leveren voor een nieuwe, gemoderniseerde
leeuw. Deze ontwerpen zouden dan in een marktonderzoek aan de
kritische blik van enkele klanten worden onderworpen. Aldus
geschiedde. Het reclamebureau had zich volledig uitgeleefd; sommige
ontwerpen waren zo abstract dat ze weinig meer met een leeuw van doen
hadden. Ook waren er talloze schakeringen blauw gebruikt.

Nu was het de beurt aan de klant. De afdeling Marketing Research had gezorgd
voor zo’n twintig klanten die hun oordeel mochten vellen over de
creativiteit van het reclamebureau. De resultaten waren even opmerkelijk
als unaniem: alles wat ook maar in de verste verte aan een leeuw deed
denken én de kleur blauw droeg, was eenvoudigweg ‘Postbank’ voor de
klant. Op dat moment realiseerde ik me hoe krachtig en uniek de
associatie blauwe leeuw-Postbank is in de hoofden van
de Nederlanders. Over sterke merken gesproken…

Met het ‘carte blanche’ van de geïnterviewde klanten op zak, werd gekozen
voor het prachtige logo van de leeuwekop op het schild, dat tot
2009 de Postbank mocht verbeelden. Het is een mooie gedachte dat die
blauwe leeuw associatie waarschijnlijk nooit meer zal vervagen
bij de Nederlanders die de Postbank nog hebben gekend.