Met de Chipper probeerde de Postbank de nog-niet-bestaande markt voor passen met een ingebouwde chip open te breken. Het overleg met de banken ging de Postbank te langzaam, en er lag een mooie kans om samen met KPN wat nieuws op te bouwen. Waar de banken een chip wilden die eigenlijk alleen maar bedoeld was om off-line mee te betalen (waardoor een kostbare on-line verbinding met de centrale systemen van de banken niet nodig was), wilde de Postbank er vanaf het begin een multi-functionele pas van maken.
Het resultaat is bekend. Door tegenslag (vooral op het gebied van de techniek), verkeerde timing en een matige marketing verliep de uitrol van de Chipper te langzaam. De klanten gebruikten de chipfunctie nauwelijks, de middenstand stapte mede daardoor niet over op de benodigde apparatuur, waardoor de klant er weer heel weinig mee kon doen. Na enkele jaren voortmodderen werd Chipper opgeheven en stapte de Postbank over op de algemene bankenstandaard.

En wellicht had het iets te maken met de manier waarop de nieuwe Chipper werd gepresenteerd. Wat dacht u van onderstaande tekst achterop een speciaal Chipper-spelletje:
Door de komst van intelligente chipkaarten zal het primaire consumentengedrag een geheel nieuwe wending krijgen. Naast de nieuwe betaalwijze buitenshuis zal door geheel nieuwe vormen van marketing en distributie het leven van de consument een stuk gemakkelijker worden!

En ook de toekomstvisie blinkt uit in helderheid:
Chipper speelt een vooraanstaande rol in het openbreken van nieuwe markten. Internet en andere nieuwe media, gecombineerd met de unieke mogelijkheden van de chipkaarttechnologie, zullen door Chipper en haar partners worden vertaald naar toepassingen in de praktijk. Als gebruiker zult u daarvan nog het meest profiteren.

Ook voor online-diensten geldt: je moet de huid niet verkopen, enzovoorts. De klant is ongeduldig en wil eerst zien voordat ie geloofd.