Er was een tijd dat geld opnemen met je girobetaalkaart erg eenvoudig was. Je had een pasje nodig met daarop een handtekening. Bij het loket zette je in het bijzijn van de loketmedewerker je handtekening op de girobetaalkaart en je kreeg de gewenste Fl. 200,- uitgekeerd.
Maar dat leidde op den duur tot gestolen girobetaalkaarten die geïnd werden door onverlaten die een handtekening nabootsten. Er moest een ´beter beveiligde pas´ komen. Een pincode versleuteld in de gegevens van een op de achterzijde aangebrachte magneetstrip, zorgde ervoor dat Nederland moest gaan wennen aan een PIN.

In de beginperiode was er weliswaar PIN-controle bij het verzilveren van een girobetaalkaart, maar dat ging nog niet online. Het elektronisch dataverkeer was nog niet zover gevorderd dat de postkantoren een directe verbinding met de centrale computers van de Postgiro hadden. De controle of een ingetoetste PIN klopte met de gegevens van de magneetstrip gebeurde door een programmaatje in de computer van de loketbediende. Deze kreeg een code als de gegevens overeenstemde.
In eerste instantie was dat een viercijferige code. Maar de vooruitziende werkgroepleden die verantwoordelijk waren voor de invoering van deze procedure voorzagen al dat dat tot veel discussie zou leiden over het al-dan-niet zichtbaar zijn van de PIN-code. Want niemand kan die pincode toch zien, zelfs de medewerkers van de postkantoren of de Postgiro toch niet?
Daarom werd gekozen voor een vierlettercode. Dat bracht natuurlijk weer nieuwe problemen met zich mee, want van vier letters kun je een heleboel vieze woorden maken.
De werkgroep besteedde er een tijd aan om een lange lijst met mogelijke vieze woorden op te stellen. Om te voorkomen dat die ooit op een scherm zouden verschijnen, werden alle pasnummers die tot een dergelijk woord zouden leiden op een aparte lijst gezet.

Bij de productie van nieuwe passen, werd elke keer opnieuw het bestand met nieuw aan te maken passen langs deze lijst gelegd, en werden zo de ongewenste passen tegengehouden.

Opnieuw een extra controle in de toch al bomvolle processen van de giro. Maar wel een uitermate effectieve maatregel.