Alle banken spreken graag over hun financiële innovaties (meestal wanneer ze het hebben over een nieuwe financiële of fiscale constructies), maar al in 1930 bood de Girodienst allerlei producten en diensten die het leven van de betaler (of ontvanger) eenvoudiger maakten.
De voorloper van de travellercheque was verkrijgbaar in Zwitserse franken.

De acceptgiro’s hadden nog een geheel andere vorm, maar de Telegraaf inde het abonnementsgeld met een automatische afschrijving.

Mobiele pin-apparaten waren er nog niet, maar de postbode inde het geld gewoon aan de deur.

Je mocht er ook voor kiezen om per giro te betalen.

NB: deze teksten zijn afkomstig van de achterkanten van de dagafschriften. Deze uiterst goedkope manier van reclamemaken is een uitvinding van de girodienst die nog tot begin van deze eeuw veel werd gebruikt.

En ook het automatisch betalen (ook al ging dat niet geautomatiseerd) was indertijd (1930) al mogelijk.

En dat dit alles in een behoefte voorzag mag blijken uit de ongebreidelde groei.
In 1919 (bijna 2 jaar na de start van de girodienst) schreef de krant ‘Het Centrum’ al:
Wij vernemen, dat thans bij den girodienst zijn aangesloten ongeveer 20.000 abonné’s. Er heerscht thans bij dezen dienst een groote drukte, welke vooral is toe te schrijven aan de toetreding van verschillende groote zuivelhandelaren, die hun zaken met de melkslijters over deze dienst regelen.
Zijn wij wel ingelicht, dan zal men spoedig den girodienst op een grootere schaal inrichten, een grootsche propaganda voeren en ook overgaan tot het uitgeven van credietbrieven.

Nog geen 2 jaar later opende de girodienst de 100.000 girorekening. De kranten schreven: Uit het bovenstaande mag gerustelijk de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de belangstelling van het publiek in den postchèque- en girodienst in hooge mate toeneemt.