De kracht van de Girodienst zat altijd al in het no-nonsense taalgebruik. De klant werd toegesproken alsof het een gunst was dat hij/zij een girorekening mocht aanhouden. Op alle mogelijke manieren werd de klant aangespoord om de efficiency van het interne girodienst-proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Eigenlijk is dit nooit veranderd, maar zeker in 1930 was het taalgebruik van de Girodienst tegen haar klanten streng doch rechtvaardig:Omdat de PCGD ‘normale’ nummers gebruikte voor de rekeningen (rekening 1 is de staat, veel goede doelen hebben een girorekeningnummer onder de 1000), is het lastig om te controleren of er geen tik- of schrijffout is gemaakt in het nummer. De 11-proef die de banken gebruiken lost dit probleem op, maar zorgt ervoor dat uitsluitend lange en moeilijk te onthouden rekeningnummers mogelijk zijn.
De Girodienst lostte dit op door middel van Naam Nummer Controle voor Boeken. Dwz dat voordat er geboekt werd, gekeken wordt of het opgegeven gironummer past bij de tenaamstelling van de rekening.
Een foutje door de klant werd niet alleen gecorrigeerd, maar de klant kreeg dat ook direct te horen:

Saillant detail hierbij is dat in deze periode deze vorm van controle gebeurde vóórdat er geboekt werd. Tijdens de automatiseringsslag in de zestiger jaren van de vorige eeuw, werd dit veranderd in een geautomatiseerde controle ná de boeking. In de tachtiger jaren leidde dit tot een groot IT-project NNCvB (Naam Nummer Controle voor Boeken) waarin het geautomatiseerde proces werd omgedraaid: eerst de controle, daarna de boeking.

En de details waren natuurlijk niet onbelangrijk: de klant moest vooral de datum niet vergeten in te vullen!


De foto’s zijn ook terug te vinden op de foto-galerie van deze site.