Tot grote woede van de banken, profileerde de Postbank zich jarenlang als ‘gratis’. (Ik kwam een maand geleden nog een Rabo-bankier tegen die bij de woorden ‘Postbank’ en ‘gratis’ bijkans uit elkaar plofte).

Maar de PCGD is niet altijd gratis geweest.

In de beginperiode leek de girodienst veel meer op de banken dan de Postbank van na de oorlog. Zo werd er in 1921 in de dagbladen geadverteerd met:

Van 1 Augustus 1921 af is voor het overschrijven (gireeren) geen recht meer verschuldigd en bedraagt het stortingsrecht uniform 5 cent per storting. Het chequrecht blijft 5 cent per f 500, de rente 2% over ronde bedragen van f 100.

Voor die tijd was het gireren zelf dus getarifeerd. Het storten op eigen rekening bleef geld kosten. Maar daar stond tegenover dat er over het saldo wel rente werd vergoed.

Later werd de rente op het saldo afgeschaft. Vanaf dat moment ‘betalen’ de klanten met het margeverschil tussen de 0% rente die zij over hun saldo krijgen, en de rente die de PCGD over het totale tegoed kan ontvangten. Op deze wijze kon de girodienst allerlei andere diensten opzichtig gratis aanbieden.

In de periode dat de PCGD net als de banken een (bescheiden) rente vergoedden op de girorekening, moesten de aanvullende diensten echter apart afgerekend worden.

Het is te danken aan de hoge kosten die de banken vroegen, en het gemak van de giro die ervoor zorgde dat ondanks deze (in die tijd relatief hoge) kosten, er toch al ruim 100.000 mensen een girorekening aanhielden.

Ondertussen wordt het giraal betalingsverkeer in Nederland door de klanten dubbel betaald: er is geen rentevergoeding op het saldo van de girorekening, en elk kwartaal betaalt de klant een ‘marktconform’ tarief. De meeste aanvullende diensten zijn ondertussen ook getarifeerd. Alleen de de beroemde gratis giro-envelop (tegenwoordig bij de meeste banken gratis en portvrij) houdt nog stand. En dat terwijl die voor de tweede wereldoorlog nog 3 cent per 10 stuks kostten.