CVB staat voor de hoofdafdeling Controle en Verantwoording Boeken. Opgericht als afdeling in 1994. Heel eenvoudig gezegd was de taak van de afdeling om ervoor te zorgen dat het af- en bijboeken van het saldo van de klant foutloos gebeurde. Het werk is bepaald niet nieuw. Al sinds de oprichting van de Postcheque en Girodienst zijn er activiteiten om het af- en bijboeken te controleren. De Postbank en haar voorgangers kunnen bogen op een welhaast onmogelijk laag foutpercentage.

Maar het oprichten van een nieuwe afdeling zorgt er wel voor dat de neuzen weer eens gericht moeten worden. CVB gaat met zelfstandige taakgroepen werken. En, zo heet het in interne stukken: “De vernieuwingen als zelfstandige taakgroepen en integraal management in samenhang met technologische veranderingen treffen CVB ten volle.”

Om duidelijk te maken dat het niet niets is, het werk zomaar in een andere afdeling onderbrengen, wordt er in 1994 een waar register aan jargon opgetrokken.

De door CVB uit te voeren aktiviteiten zijn reeds bij de start zodanig belegd dat dit consequenties heeft voor de fasen belichten, richten en inrichten van het invoeringsplan van zelfstandige taakgroepen.”

En die taakgroepen zijn er niet voor niets: “ Om de juistheid, volledigheid, geoorloofdheid en tijdigheid van de boekingstransakties vast te kunnen stellen is een controlerende instantie nodig. Hiermee rekening houdend, alsmede tot eliminering van de knelpunten in de oude situatie, is CVB opgericht”.

Het is altijd weer te prijzen dat ondanks al het jargon, ondanks al het veranderen van A naar B en weer terug, de medewerkers gewoon blijven doen waar ze goed in zijn: ervoor zorgen dat het boekingsproces foutloos verloopt.

En dan af en toe een dagje op de hei? Ach dat brengt wat afwisseling.

Om een gezamelijke visie te scheppen organiseert CVB themadagen waarbij doel en missie centraal staan. In die zin zijn de eerste stappen reeds gezet naar het ´richten van de neuzen´ bij CVB”.

Citaten: intern Postbankmemo 1994