Eerste vrouwelijke manager in het Managementteam van het girokantoor Arnhem

Op 15 mei 1988 kwam ik in dienst van Postbank als directiesecretaris. In die functie stuurde ik een afdeling aan van ca 40 medewerkers en was daarnaast lid van het managementteam.

Ik werd in die tijd wel een beetje geafficheerd als boegbeeld van de emancipatie. De eerste vrouw in het MT. Op de kaderdag van OBV (Operations Betalingsverkeer: OBV) opende de voorzitter van de directie met mevrouw Den Bakker/mijne heren. Leuk toch zou je zeggen?

Tot ik er achterkwam dat mijn collegamanagers elke maandagavond na het werk met elkaar volleybalden.
Toen ik er na een maand of 4 een beetje genoeg van kreeg om steeds als boegbeeld in een bijzondere positie te worden geplaatst pareerde ik terug: wel lid van jullie MT maar niet mee volleyballen??? Volgens mij klopt er iets niet.

De volgende ochtend lag er een uitnodiging om mee te volleyballen op mijn bureau.

Janny den Bakker