100 jaar PCGD / RPS werd voor het publiek gevierd door op verschillende plaatsen grote tenten te zetten met stands waarop de producten werden gepresenteerd. De afdeling Hypotheken had het idee om ter plekke op een computer voorbeeldberekeningen te laten maken. Aan de afdeling Systemen werd gevraagd hiervoor een goedkope oplossing te vinden.

Berekeningen via een mainframe zat er niet in. De mogelijkheden van digitale netwerken waren er niet of nauwelijks. En een programma voor het mainframe zou te duur zijn en te gevaarlijk voor het normale boekingssysteem.

De afdeling Systemen ging op zoek in de mini/micro/hobby computermarkt. Maar alleen al het horen van de naam van de opdrachtgever PCGD was voldoende reden om een flinke prijs te vragen. Offertes van twee ton guldens kwamen voorbij alsof het niets was.

Uiteindelijk kwam één van de medewerkers via een relatie uit een vorig bedrijf terecht bij Microlife. Voor een schappelijke prijs werden vier Apple II computers met diskette en printer plus het gewenste berekenprogramma in de computertaal Basic geleverd.

De PCGD en dan vooral de afdeling Hypotheken maakte er wel de blits mee als innovatieve bank. Het programma is na het 100-jaarsfeest nog vele malen bijgewerkt als de belastingen of voorwaarden wijzigden.

Maar een Apple computer hoorde niet thuis in het beleid van de hoofdafdeling Prod (Productie). Daarom zijn na de festiviteiten de computers naar verschillende afdelingen gegaan. De financiële rekenaars op de Haarlemmerweg kregen er ook een en wilden er de computertaal Fortran op draaien. Maar ja, Dan had je wel twee diskettestations nodig plus nog wat extra software.

Je begrijpt, binnen een goed gereguleerd bedrijf als de Postgiro Rijkspostspaarbank heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad om die via een officiële weg te verkrijgen!

Frans Wamsteeker