Begin 1987 besluit de Postbank om bijna 6 miljoen giropassen te vervangen. De oude pas (uit 1976) kende nog geen PIN (Personal Indentification Number). Met de PIN is het pasje beter beveiligd en kan op het postkantoor beter geïdentificeerd worden, en zijn de pasjes meer geschikt voor het elektronisch betalingsverkeer en het opnemen van geld uit wat toen nog gelduitgifte-automaten heette.

De werkgroep Nieuwe Giromaatpas regelt deze grootschalige verandering, waarbij de speciaaldrukkerij Joh. Enschedé & Zn in Haarlem ook een belangrijke rol speelt. Zij zullen gedurende enkele jaren op basis van Postbank-gegevens zo’n 10.000 pasjes per dag maken.

In de regio Tilburg/Goirle is op dat moment al het PIN-controlesysteem op de postkantoren als proef ingevoerd. Alle rekeninghouders in die streek kregen een giromaatpas. Naast de gewone controles vindt er vervolgens op de postkantoren (bij het verzilveren van een girobetaalkaart of een kascheque) een extra PIN-controle plaats.
Later zal dit voor alle rekeninghouders gelden. Pas vele jaren later zal deze dubbele controle verdwijnen: niet langer wordt de handtekening gecontroleerd, maar volstaat het intoetsen van de PIN.
In 1987 was het motto nog: “De handtekeningcontrole heeft zijn eigen belangrijke legitimatiewaarde en je kunt niet helemaal blind varen op alleen de controle van de PIN-code.” (Bron: Informeel, personeelsblad van de Postbank, maart 1987)
Bijkomende reden voor de extra controle: bij uitbetaling op het postkantoor vond in 1987 nog geen directe (on-line) saldo-controle plaats. De loketmedewerker kon niet zien of een klant wel voldoende geld op zijn rekening had staan. Bij de gelduitgifte-automaten vond wel direct saldocontrole plaats. Bij het opnemen van van geld (of bij het betalen bij een benzinepomp – de eerste mogelijkheid om elektronisch te betalen – ) was de limiet gesteld op 500 gulden rood staan.

In een traject van driekwart jaar worden er 4200 PIN-controle-apparaten geplaatst. Gedurende die periode krijgen alleen rekeninghouders die wonen in een Postdistrict waar al controle-apparatuur is geplaatst, een nieuwe pas. Pas daarna (begin 1988) worden de passen op basis van rekeningnummer (en dus door heel Nederland heen) vervangen.
Op het moment dat de rekeninghouder een nieuwe giromaatpas krijgt, worden ook zijn girobetaalkaarten en kascheques voorzien van een kenmerk. De loketbeambte weet dan dat de klant een nieuwe pas heeft en dat de PIN-controle nodig is. De rekeninghouder mag zijn oude pas niet meer gebruiken.

Volgens verschillende bronnen bestond dit kenmerk op de girobetaalkaarten en kascheques uit het woord ‘pinpas’. Daarmee zou dit het eerste gebruik van dit ondertussen breed ingeburgerde woord zijn.
Heeft u nog ergens een girobetaalkaart, een kascheque of een bijsluiterkaart met daarop dit kenmerk gedrukt, dan ontvangen we daar graag een afbeelding van!