Postrekening 200.000

Dat was de rekening die de Rijkspostspaarbank aanhield bij de Postcheque
en Girodienst. Deze rekening werd gebruikt als tussenrekening, onder
andere voor het stelsel van de periodieke overschrijving.

We hebben het over 1934.

Het nieuwe digitale krantenarchief van de KB is een schitterende bron
voor echte oude RPS en PCGD geschiedenis.

Zie:

http://kranten.kb.nl/index/index/state/load

Voor een stukje in ‘Het Vaderland’ over ‘een aanbevelenswaardige
spaarmethode’ zie:

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010015458%3Ampeg21%3Ap009%3Aa0229