Nog maar 25 jaar geleden kende de giro geen debetrente. Want debetstand mocht niet. Als er per ongeluk toch debetstand ontstond (door boekfouten of – in een latere periode – gebruik van gegarandeerde betaalmiddelen), dan werden ADMINISTRATIEKOSTEN berekend.

In 1984 heb ik – als beleidsmedewerker op het hoofdkantoor van de giro op de Beatrixlaan in Den Haag (een afdeling productmanagement of marketing was er toen nog niet) – een verhoging van de administratiekosten (naar fl 0,50 per periode van een maand) mogen helpen doorvoeren.

Eerst een interne MEMO met de argumentatie. Daarna een MINUUT naar de directeur (dhr. E. Spilker destijds). De giro-directeur zond het voorstel vervolgens door naar de Secretaris Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die na akkoord het voorstel voorlegde aan de Minister.

En zo gebeurde het dat vele weken na het schrijven van de interne memo de aanpassing kon plaatsvinden (door wijziging van het ‘constantenbestand’) en er een bericht terugging naar de Girodienst en dat er een CIRCULAIRE kon worden uitbracht waarin de administratiekostenverhoging bekend kon worden gemaakt.

Rood staan mocht nog steeds niet, maar het kostte vanaf toen wel fl 0,50 per maand.

Richard Kruijswijk