In de Postchèque- en Girodiensttijd, begin van de jaren 60 van de vorige eeuw, was de roodstand helemaal uit den boze. Het voormalige P.T.T.-bedrijf mocht geen krediet verlenen, dat gold zowel voor de particuliere als de zakelijke rekeninghouders, zoals vroeger hun klanten werden genoemd. Pas bij het invoeren van kaschèques en later girobetaalkaarten werd dit pas mogelijk.

Vóór die tijd werden alle afschrijvingen geboekt tot een saldo van vijf gulden positief. Dit gold dus voor chèques, overschrijvingen, acceptgiro’s ( een typisch Giroproduct ), incasso’s en periodieke overschrijvingen. Voor de eerste producten werd het saldo nog 3 extra dagen afgetast en als dan het saldo nog niet voldoende was aangevuld, gingen deze opdrachten dus na 4 werkdagen retour naar de rekeninghouders. In het vakjargon van de P.C.G.D werden dat de z.g. 4de-dags geendekkingen genoemd.

Naar ik meen was er maar één uitzondering op die regel en dat betrof een ambtshalve overschrijving wegens te betalen rechten voor voornamelijk zakelijke rekeninghouders.
Daarnaast was het bedrag van vijf gulden ook bepaald om de kosten van giro- en chèqueboekjes te kunnen afschrijven. Wanneer dergelijke kosten werden afgeschreven spraken we bij de P.C.G.D. over rechtenbriefjes en die stonden dan vermeld op lijsten, gkt. 1081 genaamd.

Bij onvoldoende saldo liepen overschrijvingen, acceptgiro’s en chèques maximaal
4 werkdagen in het girale verwerkingsproces mee. Deze opdrachten kregen een soort rode kool kleurige bonnetje, en de aangehouden opdrachten werden voorzien
van de datum van aanhouding.

Ik herinner me nog dat bij het invoeren van gegarandeerde betaalmiddelen er op de afdeling Inlichtingen ( het huidige Klantenservice ) sommige collega’s er maar moeilijk aan konden wennen, dat rekeninghouders met hun saldo negatief stonden.
Er kwamen toen voor het eerst situaties voor dat b.v. de huishuur niet betaald kon worden omdat de klant eerder bovenmatig gebruik had gemaakt van kaschèques en/of betaalkaarten. Deze gegarandeerde betaalmiddelen werden eerder afgeschreven dan de huur d.m.v. een overschrijving.
Het omgaan met een ( verkapte vorm ) van krediet was voor de klant moeilijk en een nieuw fenomeen, maar dat was het ook voor de giromedewerkers.

Hedentendage beseft de klant m.i. onvoldoende hoe duur de debetrente eigenlijk is. Anders gezegd: je betaalt procentueel veel geld voor een opgelopen negatief
saldo.

Kees de Ridder