Nog niet zo lang geleden heette het een GirokwartaalKrediet. Een goed manier om geld te verdienen aan de klanten, want rood staan levert flink rente op voor de bank.
Er was een tijd dat rood staan niet werd gewaardeerd. De klant werd half vaderlijk en half vermanend toegesproken.

Vier weken geleden werd op uw afrekening medegedeeld: u heeft een saldotekort
en
U dient er rekening mee te houden dat er administratiekosten in rekening worden gebracht.