De girobetaalkaart heeft het reizen naar het buitenland stevig ondersteund.
De Postbank herinnerde dan ook telkens al haar klanten aan een komend reisje naar het buitenland:

De herinneringen waren regelmatig ‘vermomd’ als dienstmededelingen. Bijvoorbeeld over het opnamebedrag.

En zoals te verwachten was van een (toen nog) overheidsbedrijf: de veiligheid ging boven alles: