Ook in 1956 moesten de medewerkers al hard werken. En of je hard genoeg werkte, werd van elke medewerker vastgelegd. Th. G. Lucassen, werkzaam op de Centrale Telkamer van de Postcheque- en Girodienst vertelt.

Nadat ik ’s ochtends de presentielijst had getekend, kreeg ik een werkstaat waarop ik van alle soorten werkzaamheden die ik uitvoerde een bon moest invullen. Op die bon vulde je in hoe laat je was begonnen met bijvoorbeeld het tikken van telstroken voor stortingen, hoeveel stortingsformulieren het waren, hoe laat je klaar was met dit werk, en hoeveel minuten je er over gedaan had. Dan ging je weer ander werk doen en de hierboven beschreven procedure herhaalde zich weer.
Deze werkbonnen werden gebruikt om te controleren of je wel genoeg je best deed.
Voor de controle van deze bonnen waren twee dames aangesteld, die er een dagtaak aan hadden alle aantallen en tijden op de personeelslijsten te vermelden.
Eenmaal per week werden de resultaten door hen vermeld op een soort scorebord dat voor in de zaal hing. Zo konden al je collega’s zien of je wel hard genoeg werkte.

TH. G. Lucassen (J. Kokken)
Met toestemming van de auteur deels overgenomen uit ‘De mens achter de Leeuw’