Frans Hoogstede werkte 44 jaar bij de giro. In een zesdelige serie blikt hij terug.

Stel je een grote zaal voor met aan beide zijden van het middenpad een aantal rijen van twee maal vijf houten buro’s. Je overbuurman zag je niet want die was afgeschermd door een verticaal bord, ongeveer hetgeen we nu in onze kantoortuin hebben maar dan van degelijk hout.

VB/Sort (Voorbereiding/Sortering)
Dat was nog eens een afdeling waarvan de afdelingsnaam exact aangaf, wat er gebeurde. Ik zat hele dagen slappe overschrijvingsformulieren handmatig te sorteren en dat gedurende 45 uren: 5 dagen van acht uur en de zaterdag tot 13.00u. Van RSI hadden we nog nooit gehoord maar de eerste dagen had ik flink spierpijn in armen en polsen.
In dat sorteren zat een strak schema: eerst werd op rekeningnummer-af op duizendtallen gesorteerd (grof sorteren) en daarna kreeg iedereen een stapel om “fijn” te sorteren. Als het dag-pakket formulieren op volgorde lag werden deze verdeeld over de tafels van de afdeling Rekening-Courant (RC). Op RC waren de invoer voor het (af-)boeken van de rekeningen. Dit al “geautomatiseerd” met behulp van Adler of Burroughs boekhoudmachines. Als dit was gebeurd begon het riedeltje opnieuw met het sorteren op nummer-bij.
De afdeling RC was voorbehouden aan de afgestudeerden: degenen die het mulo-diploma wél in de zak hadden. Van horen zeggen: er heerste daar een streng regiem betreffende het kloppen van de “boekhouding”. Alle bedragen werden getotaliseerd en het kleinste verschil in de totale dagbalans moest worden opgelost: voor een cent verschil werd massaal overgewerkt.
De locatie in 1961 was het gebouw Rijnkade, vijf geschakelde barakken op de plaats waar nu de oprit voor de Nelson Mandela-brug is gesitueerd (de ‘golven’). Direct aan de Rijn dus, waarbij mij een tragische gebeurtenis met een silo met zand, waarbij een spelend kind onder een schuivende lading zand om het leven kwam, nog helder voor ogen staat. Een gebouw ook met wat gebreken: op hete dagen werd door de bedrijfsbrandweer water op de daken gespoten ter koeling.

Wordt vervolgd.

Dit is deel 1 van een zesdelige serie met OBV-herinneringen van Frans Hoogstede.