Dr. Willem Drees stond achter me

Het zal omstreeks 1953 zijn geweest dat de staatsman Dr. Willem Drees een bezoek heeft gebracht aan het toenmalige P.T.T.-bedrijf, de Postchèque-en Girodienst, gevestigd aan het Spaarneplein 2 in Den Haag, daar waar nu Ziggo zetelt (het oude Casema).
Tijdens dit bezoek werkte ik op de hoofdafdeling Rekening-Courant-zaal C – kortweg RC-zaal C – op de 2e etage, gelegen aan de achterzijde van het gebouw, Zwetstraat hoek Dintelstraat. Deze vleugel werd in 1938 toegevoegd aan het gebouw van het Spaarneplein.
Ik had toen nog niet de functie van Boeker, want die heb ik op 17-jarige leeftijd (1954) gekregen. Ik was dus tijdens dit bezoek nog Tegenboeker, hetgeen betekende dat ik veel tikwerk op de rekenmachine moest verrichten. Dit werk bestond uit lijsten tikken voor chèques, storingen, giro (debets = AF) en giro (credits = BIJ), controlestroken en de dagelijkse afrekeningen. De diverse handtekeningcontroles en de noodzakelijke verificatiewerkzaamheden vormden daarnaast het belangrijkste deel van ons dagelijks werk. Zowel het begrip Boeker als Tegenboeker waren een jarenlang vastgeroest functiebegrip bij de Giro. Het zijn functies geweest, die in de 20 t/m 50-er jaren van de vorige eeuw door werkelijk honderden mensen zijn vervuld.
Voor het hoge bezoek bleek onze zaal C te zijn aangewezen om onze dagelijkse werkzaamheden te tonen. Het toeval wil dat ik op een werkplaats op zaal C zat, die het meest geschikt was om het kleine gezelschap met ing. Neher (directeur-generaal der P.T.T.) de gelegenheid te bieden ons vooral routinematig tikwerk op Burrough-rekenmachines te bewonderen.
Let wel, op zo’n zaal zaten naar schatting 200 á 250 mensen op rekenmachines te werken.
Als het bezoek in de ochtend zou zijn geweest, zat ik beslist de blauwe lijsten (gkt. 1016) te tikken voor de te verwerken van debets (giro-overschrijvingen-AF). Als het ‘s middags is geweest, dan waren het de rode lijsten (gkt. 1017) voor de te verwerken credits (giro-overschrijvingen-BIJ). De debets werden tussen de middag handmatig omgesorteerd op creditnummer door medewerkers van afdeling Aankomst (veelal gehuwde dames, die halve dagen werkten).

Ik hoorde dr. Willem Drees tegen ingenieur Neher en onze directeur de heer Teijen opmerken: “wat wordt er met een gigantische snelheid op die rekenmachines gewerkt!
Nou als jongetje van amper 16 jaar, voelde je je wel geweldig trots.

Kees de Ridder