De PCGD (Postbank) en Philips hebben jarenlang een haat liefde relatie gehad. Arend Jan Reijers is daar vele jaren getuige van geweest. In een mini-serie haalt hij een paar herinneringen op.

De PCGD bleef met de Philips-strop zitten. Zij mocht nu de conversie van de reeksen van de P1100 naar de IBM 360/370 gaan voorbereiden en zoals de gewoonte was, nauwkeurig schaduwen door ettelijke keren een dagdienst parallel te draaien op P1100 en op de IBM-360/370 met een op proef geconverteerde reeks. Daarbij werden alle ingangen gedupliceerd en alle uitkomsten vergeleken in een volledige vierkantscontrole over een dag voor een reeks. Ieder verschil moest kunnen worden verklaard. Deze methode was oorspronkelijk ontwikkeld voor de conversie van IBM-1401 naar P1100 en werkte prima. Zoals te verwachten was, werden er niet alleen foutjes in de conversie programma’s en de nieuwe software gevonden maar ook af en toe fouten in het systeem waar vandaan werd gemigreerd.
Nu werden als eerste de P1100 reeksen in Arnhem naar de IBM-360/370 gemigreerd, daarna volgden de nog resterende oude IBM-1401 reeksen. Het wrange van deze exercitie was dat het P1100 systeem het best opgezette systeem was, maar dat men terug moest naar het minder sophisticated opgezette IBM-360/370 systeem.

Dit Philips avontuur heeft de PCGD vele miljoenen gekost waar geen enkele compensatie tegenover stond. Erger nog was dat hier vele manjaren aan zijn besteed die tot niets hebben geleid.
Ik aarzel niet om te stellen dat hierin ook het begin ligt van de spaghettibal-problematiek. Want toen eindelijk de hele administratie op de IBM-360/370 draaide, moesten er in een hoog tempo nieuwe producten worden gefaciliteerd om te kunnen blijven concurreren met de andere banken. De vlugste manier om dat te doen was om dan maar wat vast te knutselen aan het bestaande systeem. Tijd voor een gedegen nieuwe opzet of vernieuwing was daarom jarenlang niet beschikbaar.

Wordt vervolgd.
Dit is deel 3 van een vier-delige serie over de Postbank en Philips door Arend Jan Reijers