De PCGD (Postbank) en Philips hebben jarenlang een haat liefde relatie gehad. Arend Jan Reijers is daar vele jaren getuige van geweest. In een mini-serie haalt hij een paar herinneringen op.

Op zoek naar klanten voor deze computers deed Philips een beroep op de overheid en zo werd de PCGD een van de eerste afnemers van de P1100 serie. Voor dit systeem werd weer een geheel nieuwe programmaopzet gemaakt voor het boekingssysteem, waarbij men de minder gelukkige keuzes, gemaakt bij de opzet van het IBM-1401 en het IBM-360 systeem corrigeerde.
Op basis van de garanties die Philips had afgegeven voor de verwerkingscapaciteit van de P1100 werd het systeem opgezet om het totale verkeer van het kantoor Arnhem te verwerken met vijf P1100’s. Omdat deze machines zes magneetbandeenheden kenden kon men op basis van deze garanties een systeem opzetten zonder uitwisseling via een centraal systeem.
Maar zoals bij zo vele automatiseringsprojecten viel de performance in de praktijk tegen. Dat bleek in de aanloopfase. Voordat de eerste reeks rekeningen overgenomen kon worden moest er hard gesleuteld worden om in het 24-uurs proces genoeg tijdreserve te creëren. Dat was te verwachten. Ernstiger was dat bij het reeks na reeks overnemen van de rekeningen in Arnhem steeds duidelijker werd dat het niet zou lukken om alle Arnhemse rekeningen te verwerken met vijf systemen. Het doembeeld dreigde van een zeer ingrijpende aanpassing van de software van de P1100 om een verbeterd IBM-1401 systeem te creëren met een gecompliceerde uitwisseling.
De P1100 had ook random access geheugen (schijfgeheugen) waarmee je gegevens direct in plaats van sequentieel (één-voor-één, na elkaar) kon opvragen. Dat bood nieuwe mogelijkheden voor de organisatie en de service aan klanten. Maar bij een administratief systeem waarvan de informatie over vijf computers was verdeeld, was het onduidelijk hoe men van buiten af alle rekeninginformatie direct en on-line kon bereiken.
Toen het steeds duidelijker werd dat de conversie naar de P1100 een doodlopende weg was trok de directeur van het girokantoor Arnhem aan de rem. Hij weigerde de conversie naar de P1100 voort te zetten. Philips haalde alles uit de kast om dit echec te voorkomen en bood nu de grotere P1400 aan met de bekende performance-garanties. Maar de berekeningen waren dit keer aantoonbaar te optimistisch en de PCGD besloot te stoppen met dit Philips-avontuur.
Rijkswaterstaat kon niet uitkomen onder de verplichting Philips te steunen en heeft nog jarenlang gewerkt met de P1400.

Als compensatie voor dit gedwongen afscheid van de PCGD wist Philips te bedingen dat zij de terminals mocht leveren voor de automatisering van het loketwerk op de Postkantoren.

Wordt vervolgd.
Dit is deel 2 van een vier-delige serie over de Postbank en Philips door Arend Jan Reijers