Bij
de introductie van OLPC (Off Line PIN Controle = het controleren van de
ingetoetste PIN terwijl het apparaat niet in verbinding staat met
een centrale computer) op de postkantoren in 1987 bleek het nut van goed testen weer eens.

Om
de software van de OLPC-apparaten te testen hadden we (toevallig) voor
testpassen gekozen met de letter Z in het pasnummer. Op de testpas stond dus iets
als 123Z456.

Bij
het testen bleek het systeem niet te werken. Na enig zoekwerk kwamen we er
achter dat de programmatuur alleen passen aankon met een letter T of eerder in
het alfabet. Dat je maar uit 20 in plaats van 26 letters kon kiezen bij dit
programma, had van te voren toch echt niemand bedacht.

Gelukkig
vonden we dit probleem al tijdens het testen, want als we hadden uitgerold en
in de praktijk er tegenaan waren gelopen, hadden we alle 4800 apparaten moeten
vervangen. Het waren immers off line apparaten, dus centraal downloaden van
software was niet mogelijk.

Projectleider