De werkgroep Home-Terminal rapporteerde niet aan de Postgiro / Rijkspostspaarbank, maar aan de directieraad van de PTT. Daar werd hun rapport besproken, en omdat het om de mogelijkheid van thuisbankieren ging, werd aan de aanwezige directeur Postgiro / Rijkspostspaarbank gevraagd: “Heer Schotsman, hoe nu verder?”.
Een ietwat ongemakkelijk moment, want door de interne lauwe reactie op de nieuwe mogelijkheden, was Schotsman onvoldoende op de hoogte van de interne rapporten over ETBD (Elektronisch Thuisbankier Diensten). Terug op de Haarlemmerweg liet hij zich zo snel mogelijk informeren. De eerste verantwoordelijken, Hoofd en Adjunct-hoofd Systemen waren beiden niet aanwezig, meldde de secretaresse, maar mijnheer Wamsteeker weet er alles van en die is er wel.
Zeer tegen de ambtelijke hiërarchische regels in, moest de inhoudelijk meest betrokkene, Frans Wamsteeker, opdraven. In een allergenoeglijkst gesprek van anderhalf uur heeft hij alle zaken betreffende home-terminal en de ideeën kunnen vertellen. Gelukkig was Wamsteeker al lang met het onderwerp bezig, zodat hij antwoord had op alle vragen van Schotsman. De kiem voor het echt tot stand brengen van Girotel was gelegd.
Aan het einde van het gesprek zei Schotsman: “zo gauw de home-terminal er is, wil ik hem zien en ik zorg ervoor dat zo spoedig mogelijk extra capaciteit aangevraagd kan worden om snel verder te gaan. Als we Postbank worden, moet dit het voorbeeld van een vernieuwende moderne bank worden.”

De bal begon te rollen. De werkgroep mocht een specialist inhuren voor het verdere systeemontwerp. Na enig rondzoeken op de IT-markt kwamen we bij Volmac terecht. Zij hadden ervaring met interactieve systemen. Logica en BSO werden ook gevraagd maar die deden alleen totale projecten en geen onderdeel (zoals zij een systeemontwerp zagen).
Herman Plug was de man die de ideeën over hoe het ETBD er uit zou moeten zien, zichtbaar moest maken. Hij deed dat door een diashow te maken met Viditel (software die beelden laat zien die te vergelijken zijn met Teletekst).

De volgende stap was het verkrijgen van een echte IBM-PC met Viditel software en de PTT home terminal. Dat lukte allemaal in september 1984. De show kon beginnen!
De directie vergaderzaal werd gereserveerd en de werkgroep zorgde voor voldoende telefoonlijnen. Al vroeg in de morgen werd alles opgesteld en uitgetest.
De voltallige directieraad, een directeur van PTT-Telecom en de toekomstige projectgroep met hun afdelingshoofden waren aanwezig.

Proefopstelling Girotel

Na wat korte inleidingen demonstreerde de Volmac specialist ons product. Het waren alleen dia’s op een computerscherm, met een Viditel-uiterlijk, maar het leek wel echt! De heren waren vol aandacht en werden steeds enthousiaster. Aan het eind viel er een stilte, die na enige ogenblikken verbroken werd door de heer Mosselman (directeur Financiële Zaken). Hij wendde zich naar de directeur IT en vroeg: “En Jo, kan dit over 3 maanden klaar zijn? Hier gaan we mee scoren!”.
De tongen kwamen los met als resultaat dat we zo spoedig mogelijk een definitiestudie moesten indienen met een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling.

Wordt vervolgd.

Een geschiedenis van Girotel is een miniserie gebaseerd op een weblog van Frans Wamsteeker.