Een bijdrage in de verhalen op de
site gaat over een brochure van ca. 1965. Deze doet mij denken aan de
dienstverlening uit die tijd. In 1968 begon ik met werken; daarom moest er een
girorekening worden geopend. Mijnerzijds geen keus tussen een bank of de PCGD.
Mijn vader en grootvader waren daar ook al bij.

Soms was het moeilijk om aan je geld
te komen. Ik woonde in een middelgrote stad met een groot postkantoor met veel
loketten, waarvan er meestal maar een open was voor de giro. Het gevolg was een
(erg) lange rij wachtenden voor mij. En dan… om klokslag vier uur werd het
loket gesloten en kon iedere wachtende dus fluiten naar haar of zijn centen.

In deze tijd zou dat niet meer door
de klanten gepikt worden, denk ik. We zullen het ook niet te weten komen, want
wat hebben we er met z’n allen gemak van, van de voortuitgang in de
elektronica!

Wouter
Dill