Wat kost het gireren u? Heel weinig! Een
girokaart kost u 2 cent. Een giro-enveloppe, waarin u een of meer girokaarten
ongefrankeerd kunt versturen, kost u slechts 1 cent. Verder is behalve het
betalen per cheque practisch alles gratis, ook storten op eigen rekening.

En wat bespaart het gireren u? Tijd, geld en
moeite. De tijd, die u onderweg bent om te gààn betalen. Het geld voor de
frankeerzegels, het recht voor postwissels en stortingskaarten. En de moeite om
telkens op het postkantoor in de rij te staan, om incasseerders aan uw deur te
woord te staan, ja zelfs om uw naam en adres te schrijven, want die staan al op
uw girokaart gedrukt!

. . .

Wanneer u een girorekening wilt openen, kunt u
bij elk postkantoor een aanvraagformulier krijgen. Uw boekjes met girokaarten
worden u, samen met een volledige handleiding, toegezonden. Spoedig daarna zult
u tot de vele Nederlanders behoren, die op de vraag, of een girorekening wel
wat is voor een particulier, spontaan het antwoord geven: “Nou en of!”

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965