Ongetwijfeld zult u wel eens hebben gehoord
van de giro. Misschien heeft u daarmee al wel te maken gehad doordat u geld
heeft gestort op een postkantoor of een cheque heeft geïncasseerd. Als u een
rekening bij de Postcheque- en Girodienst heeft, dan kunt u betalen of geld in
ontvangst nemen zonder dat er contanten aan te pas komen. Heeft u zich wel eens
afgevraagd of de giro iets voor ù is? Eén miljoen Nederlanders zullen uw vraag
beantwoorden met: “Nou en of!” Zij zullen u vertellen, wat een plezier zij van
hun eigen girorekening hebben. Hoe eenvoudig het is. Hoe veilig. Hoe accuraat.
Hoe voordelig. En vooral . . . hoe gemakkelijk! Want gemakkelijk is het, zo’n
girorekening, die bij een girokantoor wordt aangehouden. Voor zaken en
bedrijven is deze zelfs onmisbaar. Maar ook vele honderdduizenden gewone
particulieren, die reeds een girorekening hebben, willen hem niet meer kwijt.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965