Maar, zo zult u zeggen, ik kan toch niet alles
gireren. Inderdaad! U zult steeds contant geld nodig hebben om boodschappen te
doen en de tram, de trein en andere voorkomende kosten te betalen. Dat contante
geld kunt u zich op twee manieren verschaffen. Hebt u direct contant geld
nodig, dan kunt u, zonder enige kosten, gebruik maken van de zgn. kascheque,
die particulieren kunnen krijgen wanneer zij een jaar rekeninghouder zijn. Met
deze kascheque en een legitimatiebewijs kunt u bij één der ruim 2.000 postkantoren
en post-agentschappen in Nederland direct ieder bedrag tot f 500,- conant
opnemen. U dient het bedrag natuurlijk wél op uw girorekening te hebben staan.
Desgewenst kunt U twee kascheques aanvragen. U kunt ook voor uzelf een
postcheque uitschrijven waarvoor een girokaart kan worden gebruikt. Dan wordt
het gewenste geld van uw girorekening afgetrokken en op het postkantoor aan u
uitbetaald. Dit duurt enige dagen, zodat het raadzaam is de kaart bijtijds in
te zenden.

Uit: Postgiro-brochure, circa 1965