Den
Haag, Spaarneplein, 45 jaar geleden:

De
medewerkers op hoofdafdeling Rekening-Courant moeten op verschillende tijdstippen
‘s ochtends beginnen met werken.
De meesten werken op de Rekening-Courantzalen A, B, C en D, gelegen aan het
achterste gedeelte van het gebouw Spaarneplein in Den Haag. De in een eerdere
herinnering genoemde matglasramen (zie: PCGD
zoekt secure jongens)
bevonden zich aan de zijkant bij
de Dintelstraat.
In de volgorde van de zalen waarin wordt gewerkt, moeten de medewerkers ‘s
ochtends starten: respectievelijk 8.45, 8.40, 8.35 en 8.30 uur. De reden: de
honderden medewerkers konden anders niet snel genoeg via de smalle trappen en
paternosterliften aan de achterzijde (Zwetstraat) op hun werkplek komen.

Kees
de Ridder