Eind jaren negentig werd er bij de afdeling
Communicatie druk nagedacht over een nieuw beeldmerk en nieuwe huisstijl voor
Postbank. De liggende blauwe leeuw had al sinds het ontstaan van de Postbank
trouwe dienst gedaan. Maar nu was er behoefte aan een nieuw beeldmerk om
de ambities van de bank op het gebied van de ‘zwaardere’ producten te
ondersteunen. De afdeling Communicatie had daarom opdracht gegeven aan een
reclamebureau om ontwerpen aan te leveren voor een nieuwe, gemoderniseerde
leeuw. Deze ontwerpen zouden dan in een marktonderzoek aan de
kritische blik van enkele klanten worden onderworpen. Aldus
geschiedde. Het reclamebureau had zich volledig uitgeleefd; sommige
ontwerpen waren zo abstract dat ze weinig meer met een leeuw van doen
hadden. Ook waren er talloze schakeringen blauw gebruikt.

Nu was het de beurt aan de klant. De afdeling Marketing Research had gezorgd
voor zo’n twintig klanten die hun oordeel mochten vellen over de
creativiteit van het reclamebureau. De resultaten waren even opmerkelijk
als unaniem: alles wat ook maar in de verste verte aan een leeuw deed
denken én de kleur blauw droeg, was eenvoudigweg ‘Postbank’ voor de
klant. Op dat moment realiseerde ik me hoe krachtig en uniek de
associatie blauwe leeuw-Postbank is in de hoofden van
de Nederlanders. Over sterke merken gesproken…

Met het ‘carte blanche’ van de geïnterviewde klanten op zak, werd gekozen
voor het prachtige logo van de leeuwekop op het schild, dat tot
2009 de Postbank mocht verbeelden. Het is een mooie gedachte dat die
blauwe leeuw associatie waarschijnlijk nooit meer zal vervagen
bij de Nederlanders die de Postbank nog hebben gekend.