Naar Leeuwarden

De Postbank legt activiteiten
graag vast in aparte hokjes. Een jonge collega van mij krijgt een project
waarvoor hij een aantal malen naar Leeuwarden moet reizen vanuit Amsterdam. Hij
kan de kosten daarvan declareren door een reisformulier. Het is in dit geval
eenvoudig invullen: hij vult naam en personeelsnummer in, twaalf verschillende
data waarop hij naar Leeuwarden reisde, geeft aan dat het om de afstand
Leeuwarden – Amsterdam gaat, inclusief het aantal gereden kilometers en
vermeldt elf keer ‘idem’ bij het reisdoel.

Drie weken later loopt deze
collega rood aangelopen door de afdeling. Of ze helemaal gek zijn geworden! Hij
heeft zijn reiskostendeclaratieformulier terug gekregen. Hij heeft namelijk
niet vermeld wat de ‘reden van de reis’ naar Leeuwarden was. “Waarvoor denken
ze dat ik naar Leeuwarden ga? Voor mijn lol?” Verschillende collega’s brengen
hem tot bedaren: “Maak je niet boos over het systeem, want dat heeft toch
altijd een langere adem dan jij. Gewoon meedoen, dan ben je er het snelste af.”

Even later gaat het verder
ingevulde formulier weer naar Leeuwarden en krijgt de medewerker alsnog zijn
onkosten vergoed. Op het formulier staat nu bij ‘reden van de reis’ twaalf keer
ingevuld: ‘werk’.