De Postbank kende lang een eigen
methode om projecten aan te pakken: De PostbankMethodologie (PBM). PBM wijkt
van alle andere methoden af doordat zij zich niet beperkt tot één gebied. Zij
richt zich niet op bijvoorbeeld het aanpakken van IT-, personeels-, financiële,
administratieve of commerciële projecten.

PBM is een methode voor
veranderingsprojecten. Centraal staat dat je een verandering beoogt om een
probleem op te lossen of iets nieuws te maken. Het gevolg kan zijn dat je iets
moet veranderen aan de computersystemen of aan de processen eromheen. Je hebt
misschien ander personeel nodig, of scholing. Of de administratie moet
gewijzigd worden, of de juridische contracten enzovoorts. Met PBM kijk je naar
het probleem of naar de wens zelf, om vervolgens één of meer oplossingen te
zoeken. Niet vanuit één vakgebied, maar bedrijfsbreed. En om dat te benadrukken
wordt een ezelsbruggetje gebruikt: COPAFIT.

·
Commercie (wat wil de klant, producten,
diensten, marketing);

·
Organisatie
(verantwoordelijkheden, bevoegdheden);

·
Personeel (kwaliteit, opleiding,
aantallen);

·
Administratieve organisatie (inrichting
van de werkprocessen, procedures);

·
Financiën (kosten/baten,
ontwikkel- en investeringskosten, operationele beheerskosten);

·
Informatie (computers, programma’s,
formulieren, gebruiksaanwijzingen).


Het alfabetsyndroom

COPAFIT slaat als term goed aan.
Maar al snel treedt het alfabetsyndroom in werking. Mensen denken dat alles
binnen de 6 letters moet vallen, en vinden dat er extra letters bij moeten. De
C van Commercie is eigenlijk meer de doelstelling van het project. Dat moet
breder. Dat moet uitgebreid met Operationele doelstellingen (hoe snel wil je
dat het proces gaat, hoeveel mag het kosten) en met Beheersdoelstellingen
(hoeveel onderhoud mag het kosten, hoe vaak mag er een storing zijn). En de
andere letters zijn manieren waarop we het probleem aanpakken. Maar waar is de
H van Huisvesting dan, of de E van Emotioneel of de S van Sociaal (vooral van
belang bij reorganisatieprojecten)? Of de J van Juridisch als we de contacten
moeten veranderen?

Gelukkig heeft COB-OPAFIJTHES het
nooit gehaald, en is de oorspronkelijke term COPAFIT als ezelsbruggetje blijven
bestaan.